Aizu Radiation Information Center

Network for Saving Children From Radiation

 

Pagbati Mula sa Kinatawan

Terumi KATAOKA

 

Nuon pa man ay batid na ang malaking problemang sasapitin mula sa nuclear plant. Kaya lang, sa aking paningin, ay para bang hindi inaakala na darating ang sinapit ng naging totoong disaster. Naging totoo na yung disaster noon Mar11,2011. Sobra ang aming pagkagulat at pagkatakot, may lumikas sa Aizu, at mayroon din na nagmasid lamang kung ano ang mangyayari sa lugar.

 

Malaki ang responsibilidad ng ating henerasyon, dahil tayo ang maypahintulot gumawa ng nuclear plant na nagdulot ng malaking trahedya. Halos namamatay na ang mga bundok, ilog, lupa, dagat at pati na rin ang hinaharap ng kalikasan na nangangahulugan na mawawala na ang magandang mundo para sa mga bata. Kahit pa man hinihingi namin ng tawad sa susunod na henerasyon ay hindi na rin mababago ang tunguhin na ito.

 

Maliban sa ganitong kalagayan, iniisip ko rin kung ano ang sama-samang magagawa para iligtas ang buhay ng mga bata kahit paunti-unti. Kaya ng ika-11 ng Mayo, 2011 ay aming itinatag ang “Network to Save Children from Radiation” at noong ika-11 ng July, 2011 ay aming itinayo and “Radiation Information Center”. Mula sa mga pagkatatag ng mga ito hanggang sa ngayon ay marami kaming mga aktibidad na inilunsad. 

 

Dahil nakita na natin ang trahedyang nuclear mula sa TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ay isipin nating mabuti kung papaano mamumuhay ang tao. Bago pa man ang nuclear disaster ay hindi ko masyadong iniisip ang problema ng ating lipunan. Ngayon ay isipin nating mabuti. Mahalaga ang bawat buhay at hirangin natin ang “lipunan na ang yaman ay buhay.” Huwag magpalansi sa mga mapanlinlang na impormasyon at protektahan ang ating buhay. Sapagkat tayo ang may desisyon sa ating sariling buhay.

 

Sentro ng Impormasyon sa Radiation ng Aizu

Add: 8-36 Nishisakae-machi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima Japan 965-0877

Tel/Fax: 0242-23-9401

Email: info@aizu-center.org

Representative: Terumi Kataoka

 Open: 10:00am-4:00 pm / Wednesday to Saturday